top of page
Ieškoti
  • Writer's pictureMartynas Ribaconka

Pramoginio laivo registravimo tvarka EU

Atnaujinta: 2021-09-24

Noriu sužinoti tik koncentruotą informaciją:

Kiekvienas naujai registruojamas ar perregistruojamas laivas EU privalo turėti CE lentelę, borto numerį, gamintojo išduotus laivo dokumentus - laivo atitikties deklaraciją (Declaration of Conformity), laivo naudotojo instrukciją vietos kalba, bei pirkimo-pardavimo faktą įrodantį dokumentą.


Noriu viską žinoti detaliau:

Truputis bendros informacijos

Lietuvoje galiojantys pramoginės laivybos įstatymai buvo įvesti Lietuvai stojant į Europos sąjungą, siekiant visoje bendrijoje suvienodinti pramoginių laivų registravimo tvarką, reikalavimus laivo saugumui. Taip užtikrinama, kad laivybos industrijos gaminiai galėtų būti laisvai statomi, naudojami, registruojami ir parduodami bet kurioje EU valstybėje. EU direktyva kuri aprašo visas procedūras ir taisykles - 2013/53/EU yra universali ir šalys narės privalo direktyvą taikyti pilnai be jokių išimčių ir negali pritaikyti savų atskirų taisyklių kurios prieštarautų direktyvos tekstui.

Bendrai tekstas aprašantis pramoginę laivybą išskiria du pramoginių laivų tipus (taip pat dokumente aprašomos kitos vandens pramogų priemonės kurių direktyva neapima ir informaciją apie juos reikia ieškoti kitur, tai irklentės, kanojos, valtys, eksperimentinės valtys ir tt.):

Pramoginiai laivai - tai laivai skirtas pramogoms nepriklausomai nuo jo varymo būdo (ar variklis yra pridėtas ar ne, nesvarbu, svarbu, kad būtų numatyta tokia galimybė jeigu jis su motorinis, ar tai būtų burės, irklai ir tt).

Daugiausia asmeniniam naudojimui pastatyti laivai - tai laivai kuriuos pagal pramoginio laivo reikalavimus pasistato fizinis asmuo, pats sau, ir 5 metus nepateikia tokio laivo rinkai.

Šis straipsnis kalba apie pramoginio laivo registravimo reikalavimus, apie asmeniniam naudojimui skirto laivo subtilybes kalbėsime kituose straipsniuose.


Ko reikia norint priregistruoti pramoginį laivą?

Šiame straipsnyje apžvelgiame procedūrą bendrai, susipažinimui su galiojančia tvarka, kad niekas Jūsų neprašytų perviršinių dokumentų. Taip pat norime pabrėžti, kad gamintojas ar Jūs (asmeninio naudojimo laivo atveju) nurodote, kad laivas yra pramoginis, ir niekas neturi teisės įrodinėti kitaip.

Taigi štai ir sąrašas:

  • CE lentelė - tai pagal direktyvą ir standartus paruošta fizinė lentelė, kuri tvirtai primontuojama prie laivo ir joje pateikiama visa svarbiausia pramoginio laivo informacija. Ant lentelės nurodoma variklio kuriam suprojektuotas laivas galia, kiek svorio galima saugiai užkrauti bei laivo dizaino ir plaukiojimo kategorija. Kategorijos istoriškai buvo skirstomos pagal plaukiojimo regionus, D - vidaus vandenys, C - įlankos, B - jūros, D - vandenynai. Dabar kategorijos priskiriamos pagal laivo gebą atlaikyti tam tikrą vėjo greitį ir bangų aukštį. Senoji klasifikavimo metodika yra geras gidas, bet naujasis apibrėžimas leidžia D kategorijos laivui geromis oro sąlygomis (su sąlyga, kad jos bus geros iki kol laivas sugrįš), plaukti jūros pakrante.

  • Borto numeris - tai gamintojo, pagal direktyvoje aprašytą tvarką išduodamas laivo numeris, jis taip pat fiziškai iškalamas (tvirtinamas) ant laivo korpuso. Laivo numeris susideda iš 2 raidžių šalies kur pastatytas laivas, 3 raidžių pramoginio laivo statytojo kodo, 3 skaičių, nurodančių statybos mėnesį ir metus bei unikalaus gamintojo suteikto kodo raidžių ir skaičių kombinacijos.

  • Laivo atitikties deklaracija - tai popierinis dokumentas, laivo pasas, kuriame pateikiama visa svarbiausia laivo informacija (dalis informacijos dubliuojasi su fiziškai pateikta ant laivo). Taip pat šiame dokumente, gamintojas deklaruoja kokiais standartais sekdamas jis statė laivą, ir užtvirtindamas savo parašu, garantuoja, kad laivas atitinka visus galiojančius saugumo reikalavimus. (iš esmės laivo gamintojas taip pat savo archyvuose turi laivo projektavimo, skaičiavimų, analizių dokumentus, bet jie registravimo procedūroje nefigūruoja).

  • Laivo naudotojo instrukcija - tai pirkėjui suprantama kalba pateiktas laivo naudojimo aprašymas - instrukcija su visa svarbiausia eksploatavimo ir priežiūros informacija. Dauguma valstybių traktuoja frazę suprantama kalba - kaip vietos kurioje produktas parduodamas kalba. Taip stengiamasi supaprastinti tvarką. Bet iš esmės jeigu tu supranti instrukciją, registruojant nebūtina deklaruoti, kad ji yra vietos kalba. (Lietuvoje instrukcijos pateikti dažniausiai nereikalaujama). Laivo instrukcijoje gali būti nurodyti įrengimai ir priemonės kurios turi būti pridėtos pačio laivo savininko, jeigu tokių nėra. Kaip pavyzdys yra inkaras, virvės, atmušų plūdės, liemenės. Šie reikalavimai priemonės šalyse gali šiek tiek skirtis, pvz ar visi turi dėvėti gelbėjimo liemenes ar ne ir ar jos turi būti visiems. Siūlome prieš registruojant, susipažinti su vietos reikalavimais šioms priemonėms atskirai.

  • Pirkimo-pardavimo sutartis - dokumentas įrodantis pirkimo faktą. EU direktyvoje toks reikalavimas nėra specifiškai aprašomas, bet visos EU šalys reikalauja šio dokumento, kaip laivo nuosavybės įrodymą patvirtinančio dokumento. Taigi nusprendžiau šį reikalavimą įtraukti į sąrašą.

  • Papildomi dokumentai - matome, kad registruojant EU valstybė narė gali pareikalauti ir papildomų aiškinimų, sąlygų, kaip kad nuosavybės dokumentų, bet jie niekada negali būti pertekliniai ir prieštarauti direktyvos tekstui. Valstybės privalo užtikrinti nevaržomą prekių judėjimą. Dažnai gali būti reikalaujamos - bendros ar specifinės laivo įrangą ar savybes atspindinčios nuotraukos, lentelių nuotraukos , pakabinamo variklio dokumentai, plaukiojimo regionas ir tt.

Noriu atkreipti dėmesį, kad registruojant pramoginį laivą, visi dokumentai kurie yra pateikiami, yra laivo gamintojo atsakomybėje. Taigi perkant laivą, įsitikinkite, kad visi šie laivo registravimo aspektai bus išpildyti, ar bus pasiūlyta alternatyva.

Kitame straipsnyje gilinsimės, kaip laivą galima pasistatyti ir priregistruoti pačiam.


Iki kitų kartų!

Ateities straipsniuose į kiekvieno punkto aspektus leisimės giliau. Kodėl jaučiamės kompetetingi rašyti šia tema? Esame RSG grupės nariai stebėtojai (Recreational craft Sectoral Group). Ši grupė yra atsakingą už originalaus direktyvos teksto kūrimą ir direktyvos teksto aiškinimą, o EU institucijos tik pritaria ir balsuoja už šios grupės darbo vaisių užtvirtinimą. Jeigu nekantrauji sužinoti detales ankščiau, ar šiaip turi bendrų klausimų, visad prašome kreiptis, maloniai atsakysime.

Martynas Ribačonka

212 peržiūrų

Susiję įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page